Bestyrelsesmøder efteråret 2017

Her følger en liste over de planlagte bestyrelsesmøder til efteråret 2017:

Onsdag d. 16. August 2017 kl. 19:00 – 20:00
Søndag d. 24. September 2017 kl. 14:00 – 17:00
Onsdag d. 11. Oktober 2017 kl. 19:00 – 20:00
Onsdag d. 8. November 2017 kl. 19:00 – 20:00
Onsdag d. 6. December 2017 kl. 19:00 – 20:00

Indkaldelse til beboermøde

Onsdag den 21. juni kl. 18:30 – 20:30 i bestyrelseslokalet invitere vi til beboermøde.

Efter sidste generalforsamling i andelsforeningen blev bestyrelsen kontaktet af en række andelshavere, der mente, at der ikke havde været ordetligt tid og rum til at drøfte særligt emner om valuarvurdering. Vi ønsker derofr at prøve noget nyt – at holde et beboermøde, hvor vi i en mere uformel ramme kan have nogle åbne drøftelser mellem andelshaverne om nogle af de emner, der optager andelshaverne.

Beboermødet kan ikke træffe beslutninger, men er alene forum for diskussioner. Administrator deltager ikke i mødet.

Dagsordenen er:
1. Valuarvurdering.
– Opridsning af forløbet indtil nu.
– Åbne drøftelse af mulighederne fremadrettet.
2. Administrator
3. Status på forslag om kortidsfremleje.
Bestyrelsen har arbejdet videre og har udkast til nogle forslag til næste generalforsamling, der vil blive fremlagt til mødet.

Ekstraordinær Generalforsamling og Bestyrelsesmøde

Sidst opdateret: 4.9.2015

Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling den 8. september kl.19 i bestyrelseslokalet. Materiale er omdelt. Hvis du ikke har modtaget materialet, så skriv lige til os.

Næste bestyrelsesmøde
Afholdes den 25. august kl. 18 i bestyrelseslokalet.

Vores hjemmeside
Er blevet opdateret (selve motoren). Hvis du oplever fejl så giv os lige besked.