Næste møder i bestyrelsen

Næste møder i bestyrelsen er:

Onsdag den 20. januar 2021 kl. 19:00 (onlinemøde grundet Covid19-restriktioner)