Fremleje og salg

Fremleje

Retningslinier for fremleje:

Se foreningens Vedtægter for detaljerne omkring hvornår det er tilladt at fremleje sin lejlighed.

Andelshaver skal udfylde en Fremlejeerklaering. Bestyrelsen skal underskrive erklæringen, før fremlejen er retmæssig. I erklæringen fremgår fremlejeperioden og baggrunden for fremleje samt underskrifter fra både andelshaver og lejer. Andelen må IKKE fremlejes, før det er godkendt af bestyrelsen. Fremlejeerklæringen kan sendes til bestyrelsen@skydebanehus.dk.

Bestyrelsen anbefaler i øvrigt, at der underskrives en lejekontrakt mellem andelshaver og lejer for at sikre, at aftalen mellem jer overholdes. En standardlejekontrakt kan købes i de fleste, større boghandlere. Skal du fremleje eller har du øvrige spørgsmål, så skriv til bestyrelsen@skydebanehus.dk .

Salg

Hvis du vil sælge din andelslejlighed, skal den inden et salg udbydes på den interne venteliste. Nedenfor kan du se, hvad proceduren er ved salg af andelslejlighed.

Du skal henvende dig til Helle Espersen fra administrationen (se opdateret kontaktinfo på skovgaardalsig.dk) og give nedenstående oplysninger om lejligheden:

  • Adresse (husnummer og sal)
  • Overtagelsesdag
  • Antal m2 og antal værelser
  • Pris (inkl. forbedringer)
  • Boligafgift
  • A conto vand og varme

En mail sendes straks herefter til de aktive på den interne venteliste med en svarfrist på 14 dage (inkl. weekenddage). Ved prisændringer skal andelslejligheden principielt fremsendes til ventelisten igen, dog undtaget marginale prisændringer som følge af eksempelvis forhandlinger mellem andelshaveren og en ekstern køber. For at undgå dette skrives der i mailen, at interesserede i prisændringer skal henvende sig til administrationen. De får så sælgers kontaktoplysninger og dermed må de to parter forhandle.

Du hører herefter om der er kommet tilbagemeldinger fra ventelisten. Hvis ikke, der er interesserede på ventelisten, kan du sætte lejligheden til salg (eksempelvis gennem ejendomsmægler).

Når der er fundet en køber, skal du kontakte bestyrelsen med henblik på at aftale fælles besigtigelse af lejligheden med deltagelse af køber, sælger og enten et bestyrelsesmedlem eller viceværten i forbindelse med overdragelsen. Lejligheden vil blive gennemgået i forhold til dens generelle stand.

Derudover skal samtlige udstedte nøgler overleveres til køber. Bestyrelsen kender til antallet for hvert enkelt nøglenummer og skal sikre, at alle nøgler overleveres. Hvis der er nøgler, der er bortkommet eller lignende, bliver låsen omstillet på sælgers regning.

Overdragelsesaftalen skal ved salg underskrives af sælger, køber og foreningens bestyrelse. Det er sælgers ansvar, at dokumentet er underskrevet af alle parter. Endvidere skal sælger og køber være bekendt med Bilag 1, Bilag 2 og  Nøgleoplysnings-skemaet.

Overdragelsesaftale
Bilag 1 og 2
Nøgle oplysnings skema
Energimærkningsrapport 2015-2025